[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]

Drs. Wam Bless

Arengo. Regisseur van verandering. © Arengo 2011

  
Wam Bless geeft leiding aan organisaties in verandering. 

Opgeleid als organisatiepsycholoog werkte hij circa 25 jaar als overheidsmanager bij Gemeenten, Rijk en Provincies en circa 15 jaar als ondernemer en zelfstandig adviseur.  Hij heeft gewerkt als lijn manager bij diverse overheidsorganisaties.  Daarnaast heeft hij een brede ervaring als projectleider van fusieprocessen (ziekenhuizen, scholen, waterschappen en gemeenten) en  leidde hij programma’s op het terrein van cultuurverandering en bestuurlijke organisatie.

In 2002 was hij medeoprichter van Arengo Consult BV. Sindsdien heeft hij opdrachten uitgevoerd bij waterschappen, ministeries, ziekenhuizen, scholen en diverse maatschappelijke ondernemingen.

In de afgelopen jaren was hij betrokken bij productontwikkeling op het terrein van duurzame energie en logistiek.  Daarbij worden  industrie, overheid en kennisinstituten samengebracht om te komen tot een economisch levensvatbare reductie van CO2 en een schone infrastructuur.

Hij vertaalt strategisch belangrijke beleidsdoelen in  concrete verandertrajecten en werkt aan nieuwe organisatorische verbanden waaraan verschillende organisaties deelnemen.

Wam is een loyale en plezierige bondgenoot van zijn opdrachtgevers, die bereid is persoonlijke verantwoordelijkheid voor het resultaat op zich te nemen. Daarbij is Arengo in veel gevallen  bereid om te participeren in ondernemingen en innovatieve trajecten . 


Tel: +31 (0) 612 710582