[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]

ViAMP

Arengo. Regisseur van verandering. © Arengo 2011

  
Veiligheid inter-actie door multidisciplinaire professionals

Vernielingen, geluidsoverlast, intimidatie, winkeldiefstal; het zijn allemaal vormen van overlast die toenemen. Het leefklimaat in buurten en wijken wordt hierdoor verziekt. Het terugdringen van hinder en overlast staat dan ook hoog op de agenda van gemeentebesturen. Niet vreemd, want gemeenten werken samen met lokale en regionale organisaties aan openbare orde en veiligheid, het lokale jeugdbeleid, onderwijs en zorg. Zij hebben de regie bij het vinden en realiseren van de beste oplossingen voor genoemde problemen.