[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]

Drs. Stance van Heijst

Arengo. Regisseur van verandering. © Arengo 2011

  
Stance van Heijst is een ervaren adviseur en projectleider in Zorg en Welzijn. Zij begeleidt o.a. organisaties die, door teruglopende subsidies,  anders willen of moeten gaan werken. Ook heeft zij een  ruime ervaring in het initiëren en leiden van innovatieve projecten met diverse samenwerkingspartners. Het aanvragen van de benodigde projectsubsidies behoort daar uiteraard ook bij.

Zij is initiatiefnemer en eigenaar van www.zorgsubsidiekalender.nl , een website en nieuwsbrief met een actueel subsidieaanbod en informatieve artikelen. Met deze website wil zij de kloof dichten tussen enerzijds mensen ‘in het veld’ die innovatieve project ideeën hebben en anderzijds de fondsen en financiers.  Daarnaast organiseert Stance praktische workshops en seminars.

Stance is pragmatisch, open, resultaatgericht en een echte aanpakker die graag werkt in teamverband.

Als  partner bij Arengo is zij verantwoordelijk voor de social media strategie.Tel: +31 (0) 6 47312789