[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]

Bezuiniging Gemeente
Een gemeente staat voor de opgave om 40 miljoen structureel te bezuinigen. Het projectteam schakelt Arengo in om het totale proces van voorbereiding en effectuering te begeleiden.
(lees meer)

Verandermanagement voor de nationaal veiligheidsinstituut
Op het terrein van openbare orde en veiligheid hebben de laatste jaren veel veranderingen plaatsgevonden, zoals de vorming van politieregio’s en veiligheidsregio’s, en een nieuwe rolverdeling tussen centrale- en decentrale overheid. De noodzaak tot samenwerking tussen de verschillende sectoren (politie, brandweer, gemeenten, medische sector) bij het bestrijden van grote incidenten is toegenomen.
(lees meer)

Fusie Waterschappen
Schaalvergroting in de wereld van de waterschappen leidde tot een voorgenomen fusie tussen vier waterschappen en een zuiveringsschap. De plaatsing van het bestaande personeel in de nieuwe organisatie leverde veel vragen op. Vijf directies, vijf staven, vijf specialistische afdelingen etc moesten worden teruggebracht tot één van elk.
(lees meer)

De inkomsten en uitgaven van een kennisinstituut weer in evenwicht
Een Hogeschool beschikt over een kennisinstituut. Het instituut zet op commerciële basis expertise van de hogeschool in voor advies- en onderzoeksopdrachten, en biedt leerlingen kansen op inspirerende leerwerkplekken. Het instituut leidt echter structureel grote verliezen.
(lees meer)

Opdrachten in de publieke sector

Arengo. Regisseur van verandering. © Arengo 2011