[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]

Programma- en project management

Arengo. Regisseur van verandering. © Arengo 2011

  
Wij ontwikkelen graag samen met u en met een klein team uit uw organisatie de project- of programma opzet. Daarbij fungeren wij als manager of als aanjager. Samen met uw mensen managen wij de resultaten, van marketing tot en met de operatie, en ontwikkelen uw bedrijfsprocessen, systemen en organisatie. Wij helpen u bij het vernieuwen van producten en diensten, bij reorganisatie en kostenreductieprogramma's, bij complexe IT-vraagstukken, bij (post)fusieprocessen en bij het professionaliseren van uw mensen.

Wij beschikken over gecertificeerde Prince2 en MSP (Managing Successful Programmes) adviseurs. 

Er is niet één gulden aanpak. Met onze achtergrond en ervaring zijn we in staat onze ervaring in te passen binnen uw eigen project- en programma management methoden