[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
•         Zijn onafhankelijk in visie en gedrag
•       Zijn ondernemers
•       Kunnen manoeuvreren in een complex krachtenveld
•       Communiceren op alle niveaus, van directie tot werkvloer
•       Houden zich aan hun afspraken
•       Hanteren de menselijke maat
•       Verliezen de organisatie als geheel niet uit het oog
  
Partners van Arengo:
Arengo. Regisseur van verandering. © Arengo 2011