[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
  

Jos_Reeuwijk

Arengo. Regisseur van verandering. © Arengo 2011

  
Jos_Reeuwijk is een resultaatgerichte pragmaticatus. Komend vanuit de marketing kwam hij bij de dagbladpers in aanraking met de ICT als middel om opdrachtgever en klant met elkaar te verbinden.
Hij maakte de stap  om bij regionale dagbladuitgeverijen cruciale  - maar toen volkomen nieuwe - bedrijfssystemen in te voeren rond advertenties en oplagemanagement.
Vervolgens werd hij ook verantwoordelijk voor het ondersteunen van de redactie met state-of-the-art processen en ICT.
 

Als directeur Informatie Management & Operations en lid van de groepsdirectie was hij o.a. eindverantwoordelijk voor het bepalen van de bedrijfsprocessen en de ICT strategie alsmede verantwoordelijk voor de distributieorganisatie. 

Hij heeft leiding gegeven aan omvangrijke  veranderprogramma’s, integratieprocessen en reorganisaties.

Jos is een teamplayer. Met zijn enorme kennis van processen, marketing, en ICT – tot en met de up-to-date mogelijkheden van social media en viral tactics – is hij de laatste jaren voornamelijk bezig met e-commerce.Tel: +31 (0) 6 51500753