[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]

Opdrachten in de zorg

Arengo. Regisseur van verandering. © Arengo 2011

  
Arengo helpt ziekenhuizen met besparing en beheer van Energie
Zorginstellingen in Nederland  kunnen volgens een recent TNO onderzoek ruim 100 miljoen bespraken op hun energiekosten. Vanuit een consortium van ingenieursbedrijven en specialistische leveranciers voor de zorg regelt Arengo het gehele traject van energiebesparing. (Lees meer)

Invoering van een nieuw zorgconcept
Een zorggroep wilde een nieuw zorgconcept invoeren, met meer aandacht voor welzijn. Daarbij wilde men vast vooruitlopen op de eisen die gesteld worden vanuit de nieuwe bekostigingssystematiek, de ZorgZwaartePakketten (ZZP). (Lees meer)

Oplossen problemen na een fusie van ziekenhuizen
Na een fusie ontstonden in een groot ziekenhuis problemen. Het bleek daarbij lastig om aan betrouwbare informatie te komen over de productie, de financiën, en de debiteurenpositie. Hier werd Arengo bijgehaald. (Lees meer)

Implementatie facturatieproces bij een ziekenhuis
Een groot ziekenhuis slaagde er niet in haar patiëntgerichte facturering goed geïmplementeerd te krijgen in een nieuw ERP-systeem. (Lees meer)

Business case digitalisering medische dossiers
Een ziekenhuis was op zoek naar de meest geschikte oplossing voor het medisch archief bij een aanstaande verhuizing naar een nieuw gebouw. Arengo werd gevraagd de mogelijke alternatieven te onderzoeken. (Lees meer)