[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
Filosofie
Arengo. Regisseur van verandering. © Arengo 2011

  
Onze filosofie is eenvoudig: wij helpen u uw plannen te realiseren en uw doelen te bereiken.

Wij doen dat op de manier die onze opdrachtgevers herkennen als typisch Arengo: integer, onafhankelijk, vakkundig, vindingrijk, ietwat eigenzinnig, en altijd in het belang van de opdrachtgevende organisatie. Onze stijl benoemen we als "aardig, waardig en vaardig". Zoveel mogelijk werken we met de eigen mensen uit uw organisatie.

Wij committeren ons aan een concreet en duurzaam resultaat, en zijn bereid dit ook in de afspraken vast te leggen.  Risicodragende participatie is voor ons niet uitzonderlijk.

Arengo onderhoudt een netwerk van professionals, mensen en bureaus met een specifieke of gelijkwaardige achtergrond, waarvan wij de kwaliteiten zo goed kennen dat wij hen in voorkomende gevallen in onze opdrachten betrekken.

Arengo.
Om uw mensen te bewegen.
Om uw kosten te beheersen.