[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]

Mr. Freek Busweiler

Arengo. Regisseur van verandering. © Arengo 2011

  

Freek Busweiler is sinds 2009 actief op het terrein van business consultancy en conflicthantering.

Daarvoor, na afronding van zijn rechtenstudie en militaire dienst, was hij zo’n dertig jaar werkzaam binnen de mediabranche; aanvankelijk binnen human resources, daarna als managing director bij diverse bedrijven en laatstelijk als lid van de Raad van Bestuur van een beursgenoteerd mediaconcern. Hij heeft daarmee een ruime ervaring met alle facetten van de bedrijfsvoering en op alle niveaus binnen de organisatie.

Vanaf 2008 wendt hij zijn brede kennis en ervaring op een wezenlijk andere wijze aan. Hij is ondernemers en managers van bedrijven als adviseur behulpzaam bij hun visie- en strategieontwikkeling, bij de marktpositionering en bij organisatie- en bemanningsvraagstukken; kortom bij alle aspecten van de bedrijfsvoering die in een dynamische markt voortdurend aan veranderingen onderhevig zijn.

Daar waar mensen samenwerken is altijd het risico aanwezig is van meningsverschillen, hetgeen kan ontaarden in conflicten met nadelige consequenties zowel in zakelijke als in relationele zin. Dit geldt voor geschillen binnen de directiekamer, conflicten tussen OR en bestuurder, en conflicten met belangrijke leveranciers of afnemers. Conflicten hebben vaak veel impact en een groot afbreukrisico,  het belang bij een adequate oplossing is groot. Ieder verschil van inzicht biedt echter ook kansen, mits er op een vaardige manier mee wordt omgegaan: waarbij het meer gaat om elkaars belangen dan om het gelijk.                                                                         

Freek Busweiler wendt graag  zijn kennis en ervaring binnen het bedrijfsleven en zijn vaardigheden als gecertificeerd mediator aan, om een wezenlijke bijdrage te leveren aan een betere gang van zaken binnen uw onderneming.Tel. : +31 (0) 6537322260