[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]

Disclaimer

Arengo. Regisseur van verandering. © Arengo 2011

  

Aansprakelijkheid

Onze site is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze site. Arengo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Indien de op het internet vermelde gegevens van Arengo of aan Arengo verbonden personen afwijken van een gedrukte versie, prevaleert de laatstgenoemde.