[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]

Bert Muetstege

Arengo. Regisseur van verandering. © Arengo 2011

  
Bert Muetstege is een zeer seniore manager die zowel op directieniveau als met de operationele mensen de juiste toon weet te raken om mensen mee te krijgen. Hij is scherp en to the point in de inhoudelijke analyse, en tegelijkertijd ruimhartig in het overdragen van zijn kennis en ervaring.

Bert heeft vooral veel ervaring met klant-leveranciersverhoudingen waar de kwaliteit van de dienstverlening en tegelijkertijd een constructieve relatie hand in hand dienen te gaan, en is daarin methodologisch onderlegd.Als persoon is hij rustig, plezierig en constructief in de samenwerking. Vasthoudend als het moet, vergeeflijk waar het kan met behoud van de relatie. Bovenal: integer als professional en mens.