[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
Adviesraad
Arengo. Regisseur van verandering. © Arengo 2011

  
Arengo wordt bijgestaan door een Adviesraad die bestaat uit “wijze” mannen en vrouwen. Jaarlijks brengen wij een adviesraad bijeen, waarvan de samenstelling wordt bepaald door actuele thema ‘s. De Raad fungeert als klankbord bij onze beleidsbepaling en verdere ontwikkeling. Hij versterkt onze binding met de werelden van management en bestuur, wetenschap en onderzoek, en de sectoren waarin wij actief zijn.

De Adviesraad functioneert onder voorzitterschap van Joop Sistermans.

Joop Sistermans
Joop Sistermans is voorzitter van Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT). Voorheen was hij lid van de Groepsraad en Executive Vice President van Akzo Nobel (Arnhem) en v

  • Lid Nationaal Innovatie Platform onder voorzitterschap van Minister President
  • Lid Strategische Advies Commissie, SAC, Ministerie van Economische Zaken
  • Lid Raad van Toezicht Universiteit Twente
  • Voorzitter Raad van Toezicht STG/Health Management Forum.