[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]

Advies

Arengo. Regisseur van verandering. © Arengo 2011

  
Wij pakken uw probleemstelling aan en zoeken oplossingen binnen de kaders van  uw bedrijfsstrategie. Wij werken in de overtuiging dat veranderingen in elke organisatie lastig zijn en alleen realiseerbaar als deze gedragen worden door de mensen die het moeten doen. Wij werken dan ook nauw samen met uw mensen. Dit verhoogt de kwaliteit van het advies, er wordt draagvlak gecreëerd en de organisatie komt daadwerkelijk in beweging.

Wij helpen u bij het vernieuwen van producten en diensten, bij reorganisatie en kostenreductieprogramma's, bij complexe ICT-vraagstukken, bij (post)fusieprocessen en bij het professionaliseren van uw mensen.

Wij ondersteunen u op een volledig traject of een onderdeel daarvan:

  1. Validatie van de strategie
  2. Van strategie naar beleid
  3. Van beleid naar actieplannen
  4. Implementatie